Een overzicht van nieuwbouw projecten welke in de regio Rotterdam, Haaglanden en het Westland.

Regio Rotterdam: Bouwen, bouwen, bouwen’. Het zou dé oplossing zijn voor het nijpende woningtekortlees meer op Rijnmond

Er moeten ruim 300.000 woningen bijgebouwd worden, wat zijn de problemen, waardoor deze opgave zo moeilijk is.


De afgelopen jaren werd er vooral binnen stads- en dorpgrenzen gebouwd, om zo natuur en de buiten gebieden te beschermen. – dat kan niet meer, lees meer op Milanium

Bekijk de nieuwbouw projecten in de regio Rotterdam – link naar nieuwbouw regio Rotterdam.


Heemtuinen – Vlaardingen West

Link naar project